ZŁOŻONOŚĆ SYSTEMÓW

Złożoność różnorakich systemów semiotycznych, wielokrotne zakodowanie tekstu i wyni­kająca stąd artystyczna wieloznaczność powo­dują, że film współczesny podobny jest do żywego organizmu, który również stanowi sku­pienie w bardzo złożony sposób zorganizowanej informacji. Kiedyś kinematograf był „wielkim niemową”. Dzięki wysiłkowi twórczemu setek wybitnych artystów przemówił i od razu podjął najistot­niejsze problemy współczesnego życia. Jednak nie wystarczy nauczyć sztukę mówienia, trze­ba jeszcze nauczyć audytorium słuchania i ro­zumienia. Nieznajomość elementarnych zagad­nień filmowych, która cechuje masowego wi­dza, stanowi obecnie poważną przeszkodę w rozwoju kina jako sztuki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)