ZASTOSOWANIE DO ANALIZY

W zastosowaniu do analizy opowiadania fil­mowego oznacza to, że poziomy pierwszy i trze­ci dźwigają zasadniczy ładunek właściwej nar­racji filmowej, podczas gdy drugi i czwarty są tego samego rodzaju, co opowiadanie literac­kie czy też w ogóle wszelkie opowiadanie kul­turowe. Epizod i fabułę można opowiedzieć sło­wami, natomiast połączenia kadrów lub epizo­dów — montaż — łatwiej jest pokazać lub opisać w terminach metajęzyka. Naturalnie,, jest to przeciwstawienie umowne, sztuka bo­wiem ustala różnorakie prawa najczęściej po to, by nadać znaczenie właśnie ich zakłócaniu.Ostatnia uwaga łączy się z jeszcze innym za­gadnieniem. Nie każdy poziom lub element systemu występuje w tekście.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)