WZROKOWE PRZESTRZEGANIE

Wzrokowe postrzeganie jakiejś akcji możliwi jest wyłącznie w jednym modusie — realnym. Wszystkie tryby irrealne (jak np. tryb wolicjo- nalny, warunkowy, zakazujący lub rozkazują­cy), wszystkie formy mowy zależnej i pozor­nie zależnej, narracja dialogowa ze skompliko­wanym splotem widzenia — wszystko to sta­nowi dla sztuk czysto przedstawiających poważ­ne trudności.Jednakże skonstruowanie opowiadania bez rozgałęzionego systemu kategorii czasowniko­wych jest praktycznie niemożliwe. Dlatego też od początku kino musiało przebijać się przez ten obowiązujący czas teraźniejszy i ową real- ną modalność akcji ekranowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)