WYSTĘPOWANIE W SYSTEMIE

Występowanie w systemie wobec braku w tekście odbiera się jako nieobecność znaczącą. O tym należy pa­miętać, rozważając kwestię tak zwanej afabularności. Wówczas gdy struktura oczekiwań wi­downi zawiera w sobie fabułę, afabularność nie jest brakiem fabuły, lecz jej realizacją nega­tywną, artystycznie aktywnym napięciem mię­dzy systemem a tekstem. Spór o to, co jest lep­sze — czy fabuła czy też jej brak — jest tak samo bezprzedmiotowy, jak i spór o wszelką zasadę artystyczną. Wartościowaniu podlega bowiem nie jakiś poszczególny element struk­turalny (a tym bardziej „chwyt”), lecz jego stosunek funkcjonalny do artystycznej całości tekstu oraz powstającego obrazu świata.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)