WSPÓLNA SPRZECZNOŚĆ

Do tej sprzeczności, wspólnej wszystkim sztukom, a szczególnie namacalnie występującej w sztukach plastycznych — kino dorzuca także swoją sprzeczność: w żadnej sztu­ce plastycznej obrazy wypełniające wewnętrz­ne granice przestrzeni artystycznej nie dążą tak aktywnie do wyrwania się z nich jak obrazy filmowe. Ta sprzeczność należy do podstawo­wych składników złudzenia rzeczywistości prze­strzeni filmowej. Właśnie dlatego wszystkie próby wprowadzenia ekranu o zmiennej wiel­kości są przejawem ignorowania istoty kina i prawdopodobnie nie mają perspektyw. Je­żeli na tej zasadzie powstanie nawet jakaś sztuka, to będzie ona zasadniczo różna od sztu­ki filmowej.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)