WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ INFORMACJI

Jest rzeczą znaną, że wielkość i wartość in­formacji nie pokrywają się z sobą w sposób samorzutny. Wielkość zależy od miary wyczer­pania nieokreśloności: jeżeli dowiadujemy się, że zdarzy się coś, co może się zdarzyć nie w jeden z dwóch, lecz z dziesięciu różnych sposo­bów, to uzyskana informacja nagle ^ wzrasta. Jednakże nie musi to określać wartości infor­macji: w dobrej jadłodajni wybieram jedno z dziesięciu dań; natomiast odpowiadając na py­tanie „życie albo śmierć?” — wybieram tylko jedno z dwóch. W pierwszym wypadku uzysku­ję znacznie więcej informacji w jednostkach bezwzględnych, ale w drugim ma ona znacz­nie większą wartość.Specyfika fabuły filmowej czyni ją najbar­dziej informacyjną i najbardziej wartościową w stosunku do fabuły innych sztuk.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)