WARTOŚĆ POZNAWCZA

Wartość poznawcza modelu rośnie w miarę wzrastania swobody artysty w wyborze środ­ków modelujących. Jeśli o przekładzie kategorii świata obiektywnego na język tekstu artystycz­nego stanowi akt twórczy — a nie automatyzm sytuacji i nie kod lub pewien inny znany wcześniej i dlatego całkowicie przewidywalny system — wówczas zasób treści w uzyskiwanym modeiu niepomiernie wzrasta. Nic więc dziw­nego, że artysta usiłuje wyzwolić się od auto­matyzmu filmowego odzwierciedlenia prze­strzenno-czasowych parametrów świata. Kino już od początku i jak żaden inny akt twórczy narzuca artyście własny, bardzo sztywny sys­tem ekwiwalentów obiektywnego czasu i prze­strzeni.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)