WALKA Z PRZESTRZENIĄ

Mówiliśmy już o tym, że efekt kadru opie­ra się na ustanowieniu izomorfizmu między wszystkimi przestrzennymi formami rzeczywis­tości a płaską ograniczoną z czterech stron przestrzenią ekranu. Właśnie owo upodobnienie różnych jakości jest podstawą przestrzeni fil­mowej. Dlatego stabilność granic ekranu oraz fizyczna realność jego płaskiego charakteru sta­nowią konieczny warunek powstania przestrze­ni filmowej. Jednak stosunek wypełnienia przestrzeni ekranowej do jej granic ma całkowicie inny charakter niż na przykład w malarstwie. Tylko artysta barokowy znajdował się w podobnej sytuacji nieustannej walki z granicami swojej przestrzeni artystycznej, w jakiej znajduje się zwykle reżyser filmowy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)