WALKA Z CZASEM

W ten sposób ujawniają się pewne osobliwoś­ci narracyjnej struktury filmowej. Bardziej szczegółowe rozwiązanie poruszonych tu kwes­tii zależy już od ogólnej teorii struktur nanacyjnych, która w równej mierze objęłaby kon­strukcje syntaktyczne w językoznawstwie, te­orię narracji w filmie i w muzyce, plastyczne struktury narracyjne (na przykład ornament) i była zarazem narzędziem opisu struktur fabularno-narracyjnych literatury pięknej. Kinematograf modeluje świat. Do najistot­niejszych właściwości świata należą przestrzeń i czas. Stosunek przestrzenno-czasowych wy­znaczników obiektu do przestrzenno-czasowej natury modelu decyduje pod wieloma wzglę­dami zarówno o istocie tego modelu, jak i o jego wartości poznawczej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)