W ZALEŻNOŚCI OD PRZYGOTOWANIA

Widz może, w zależności od swego przygotowania, które rzu­tuje na zrozumienie tekstu filmowego, włączyć się do gry krzyżowego ognia pytań kadrów fil­mowych i kadrów-rysunków lub też może zlek­ceważyć te drugie, traktując je jako drugorzęd­ne kadry-łączniki, nie mające większego zna­czenia. W pierwszym wypadku percepcja bę­dzie bogatsza, w drugim uboższa, lecz zawsze pozostawać będzie w granicach „pola znacze­niowego” filmu. Taki sam charakter ma zesta­wienie równolegle ukazywanych twarzy z fres­ków florenckich i twarzy przechodniów z ulic moskiewskich w filmie Letni deszcz Marlena Chucijewa. (Przy okazji zaznaczmy, że w obyd­wu wypadkach kontrapunkt stosuje się nie wprost, jest on maskowany przez motywację fabularną: w pierwszym przykładzie rysunki bohaterki stanowią komponent fabuły, w drugim zaś jest to reprodukcja, która wisa w poko­tu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)