UKAZANA RZECZYWISTOŚĆ

Przytoczmy przykład. Film Trzeba przejść przez ogień (reż. Gleb Panfilów, 1968) stano­wi interesujący przypadek struktury polifoni­cznej. Jeżeli relacja między organizacją kinema­tograficzną i muzyczną wydaje nam się czymś zwykłym i naturalnym, to w tym wypadku obserwujemy zupełnie podobne kontrapunkto­wanie kinematografu i malarstwa. Akcja toczy się na tle szeregu rysunków, przez co wytwa­rza się skomplikowany system współodniesień. ów szereg dzieł malarskich nie tworzy jedno­litego zespołu, są to spontaniczne rysunki bo­haterki z czasów dzieciństwa, plakaty z okresu wojny domowej oraz ikony. Pierwszy kompo­nent zajmuje miejsce centralne. Rzeczywistość ukazuje nam się dwa razy: tak jak wdzi ją kamera filmowa i tak jak postrzega ją naiwne spojrzenie „dziwnej” bohaterki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)