TENDENCJE KINA WSPÓŁCZESNEGO

Wzmożone zainteresowanie problemem zna­ku i znaczenia jest nie tylko właściwością opisu naukowego, ale też jedną z charakterystycz­nych cech kultury drugiej połowy XX wieku. Zderzenie się naoczności i prawdy, zasadnicza niemożność stworzenia modeli wizualnych dla niektórych fundamentalnych twierdzeń w fizy­ce atomowej, jaskrawa rozbieżność między na­ukowym obrazem świata a zwykłymi życiowy­mi (w szczególności — wzrokowymi) wyobraże­niami o nim, przy jednoczesnej popularyzacji naukowych idei abstrakcyjnych wśród nie­zwykle szerokiego audytorium — wszystko to lokuje zagadnienie semiozy wśród centralnych problemów epoki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)