TEKST ARTYSTYCZNY

Tekst artystyczny istnieje w polu podwójne­go napięcia: / jednej strony jest on projekto­wany na pewne oczekiwanie typowego następ­stwa elementów tekstowych, z drugiej zaś — na oczekiwanie elementów typowych dla rze­czywistości. Bohater baśni czarodziejskiej do­konuje niemożliwego czynu za pomocą cudow­nego środka. Wydarzenie to całkowicie się zga­dza z naszym wyobrażeniem o fabule baśni czarodziejskiej, ale sprzeczne jest z naszymi wyobrażeniami o normach świata codziennego. Bohater dramatu Czechowa nie dokonuje żad­nych niezwykłych czynów, prowadzi na scenie zwyczajny, codzienny tryb życia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)