SUMIENIE LUDZKOŚCI

Mówiliśmy już, że oczy w Strajku Siergieja Eisensteina stają się sumieniem ludz­kości. Właśnie w tej funkcji występują w Zwy­czajnym faszyzmie Michaiła Romma, który powiększa kolejno fotografie z dokumentów ofiar faszystowskich obozów śmierci i pokazuje na ekranie oczy, oczy…Na scenie aktor może demonstracyjnie zwra­cać uwagę na określone szczegóły swojej cha­rakteryzacji (np. Otello ogląda swoje czarne ręce), a na portrecie Rembrandta czy Walenti- na Sierowa ręce i oczy stanowią szczególnie znaczące detale. Lecz ani aktor, ani malarz nie są w stanie oddzielić jakiejś części ciała i przekształcić ją w metaforę. Podczas ekrani­zacji tekstu przeznaczonego dla teatru nie uwzględnia się czasami faktu, że odgrywanie jednego i tego samego szczegółu wyglądu ze­wnętrznego na scenie i na ekranie (zbliżenie) nie jest semantycznie adekwatne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)