STRUKTURA NARRACYJNEGO TEKSTU

Na strukturę narracyjnego tekstu filmowego składają się więc cztery poziomy — dwa z nich można określić jako montażowe, natomiast dwa pozostałe — jako frazowe. Teoria montażowej budowy narracji filmowej należy do najszerzej opracowanych działów nauki o filmie.Jak już powiedzieliśmy, poziom fabularny jest bardziej literacki niż poziomy montażowe. Czy wobec tego fabuła filmowa ma jakąś włas­ną specyfikę i czy rozwija się ona inaczej niż w ten sam sposób opowiadana fabuła niefiimo- wa?Stwierdziliśmy, że u podstaw wszelkiej fa­buły leży zdarzenie, wypadek zakłócający któ­rąś podstawową klasyfikacyjną prawidłowość tekstu lub naszej świadomości w ogóle. Z punk­tu widzenia sytuacji potocznej komunikat: „Jan chodzi po podłodze” nie stanowi zalążka fabu­larnego, natomiast komunikat „Jan spaceruje po suficie” stanowi zredukowaną fabułę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)