SPECYFIKA FABUŁY FILMOWEJ

Z chwilą zastosowania w świecie filmowym montażu korzystanie z niego przestało być czymś koniecznym; rezygnacja z montażu rów­nież stała się środkiem języka artystycznego. Od chwili kiedy film był już w stanie dowolne zmyślenie ukazać z prawdopodobieństwem realności, można było zrezygnować także z tego środka: najprostsza, nawet najbardziej niewol­nicza uległość wobec wydarzeń potocznych staje się teraz aktem wyboru i może być źród­łem informacji artystycznej.Specyfika fabuły filmowej polega na tym, że opowiada się ją nie po prostu za pomocą znaków przedstawiających zamiast słow, na wzór książki obrazkowej lub komiksu, lecz że stanowi ona opowiadanie, w którym powiąza­nie elementów odbiera się jako maksymalnie prawdziwe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)