ROZCZŁONKOWANIE TEKSTU

Oznaka rozczłonkowania tekstu na równo­rzędne jednostki samodzielne lub sklejania jed­nostek w następstwie ich specjalizacji funkcjo­nalnej w organiczne, spoiste syntagmy pozwala wyróżnić także konkretne poziomy w konstruk­cji tekstowej.Pierwszy poziom — to połączenie najmniej­szych jednostek samodzielnych, przy którym znaczenie semiotyczne jeszcze nie jest właści­we każdej jednostce z osobna, lecz powstaje właśnie w procesie ich sklejania. W języku na­turalnym na tym poziomie sytuują się fonemy. W filmie jest to montaż kadrów.  Świadomie upraszczając ten problem zakładamy, że pojedynczy kadr nie stanowi jeszcze obiektu anali­zy syntaktycznej, choć podlega on interpretacji seman­tycznej. Wewnętrzna składnia i syntagmatyka kadru — to problem specjalny, znacznie bardziej pokrew­ny analogicznym aspektem nieruchomych modeli przedstawiających (obrazy malarskie, fotografie) niż gatunkom narracyjnym. W niniejszej pracy problem ten pomijamy, ale to nie zmienia jego doniosłości dla ogólnej problematyki artystycznej struktury filmu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)