REALNY CHARAKTER

Realny charakter, jaki ma przeżywanie ekranowej akcji przez widza, stwarzał również trudności w przedsta­wianiu równocześności zdarzeń odbywających się w kilku miejscach, a ukazanych na ekranie w postaci następstwa. Formuły powieściowe w rodzaju „w tym czasie, gdy’ lub „przenieś­my się, drogi czytelniku” — są dla kina zabro­nione.Kino już w pierwszym okresie istnienia pró­bowało wypracować środki wyrazowe służące do przekazywania snu, wspomnień, mowy po­zornie zależnej, uciekając się do przenikania i innych obecnie już nie stosowanych zabiegów. Dzisiaj kino ma już ogromne doświadczenie w przekazywaniu rozmaitych form czasowniko­wych za pomocą czasu teraźniejszego, akcji nierealnej — przez akcję rzeczywistą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)