POWSTAJĄCA NARRACJA

Powstaje wtedy narracja na piętrze tak wyso­kim jak montaż różnorakich modeli kulturo­wych, niezależnie od tego, jakimi środkami fil­mowymi są one zrealizowane na konkretnej taśmie. Przykładem takiego montażu bloków kulturowych (ciekawszym chyba w zamyśle niż w realizacji) może być omawiana już Kobieta zamężna.Niewielka objętość tej książki zmusza do za­niechania szczegółowego omówienia tej proble­matyki i ograniczenia jej do jednego tylko aspektu: będziemy tu rozpatrywali nie cały zbiór elementów narracyjnych występujących we współczesnym barwnym filmie dźwięko­wym, lecz tylko warstwę przedstawiającą, fo­tograficzną.Ograniczając w ten sposób badaną problema­tykę, elementy narracji filmowej można roz­bić na cztery poziomy, przy czym będą to te same cztery poziomy, które występują w każ­dym ogólnym modelu narracyjnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)