POŁĄCZENIE ZNACZĄCYCH ELEMENTÓW

Połączenie elementów znaczących w jeden szereg może mieć dwojaki charakter. Może to być albo połączenie elementów funkcjonalnie podobnych, albo integracja elementów o róż­nych funkcjach strukturalnych. Za każdym razem będzie zachodził inny typ związku: w pierwszym wypadku — łączenie elementów równorzędnych, w drugim zaś — stosunek do­minacji, uwarunkowania. Jasne jest, że zmie­niać się będzie również intensywność związku: w pierwszym wypadku elementy są stosunko­wo niezależne, dominacja natomiast zakłada ich nierozłączność. Inna istotna różnica — to obec­ność lub brak granicy szeregu: związek inte­gracyjny zakłada odgraniczenie jednostki syntagmatycznej; związek przyłączający, kumu­latywny daje natomiast szereg nieograniczony.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)