POŁĄCZENIE ELEMENTÓW

Aby jednak takie elementy mogły być ze so­bą połączone, muszą one istnieć oddzielnie. Dlatego segmentacja tekstu, podział na mniej­sze jednostki jest jednym z najistotniejszych problemów w budowaniu przekazu narracyjne­go. Pod tym względem język, z właściwą mu dyskretnością, jest materiałem o wiele bardziej dogodnym niż rysunek. Nie przypadkiem więc tekst słowny okazał się historycznie bardziej operatywny w narracji niż sztuki przedstawia­jące.Kino pod tym względem zajmuje miejsce szczególne: ikonizm sztuk przedstawiających, odznaczających się oczywistą przewagą z punk­tu widzenia modelowania, łączy ono z natural­ną dyskretnością materiału (obraz podlega roz­członkowaniu na kadry), a to umożliwia orga­niczną formę narracji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)