OWA NIERÓWNOMIERNOŚĆ

Owa zdolność do nierównomierności, dowolnego kur­czenia się i rozciągania, będąca warunkiem za­istnienia czasu .artystycznego, a nie­osiągalna w teatrze, staje się w kinie szczegól­nie ważna, ponieważ oporność słowa pod tym względem jest znacznie niższa niż ruchomej fotografii. Wysiłek, którego wymaga taśma fil­mowa, aby z automatycznego utrwa­lacza tempa życia przekształcać ją w artystyczny model czasu, odczuwa­ny jest przez widza jako energia artystyczna, jako spotęgowanie napięcia i semantyki.Epizod z weselem Borysa w filmie Lecą żu­rawie ma jeszcze inne znaczenie: ukazuje akcję nierzeczywistą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)