OPOWIADANIE FILMOWE

Opowiadanie filmowe — to opowiadanie przy użyciu środków filmowych. Odzwierciedlają się więc w nim nie tylko ogólne prawa wszelkie­go opowiadania, ale również cechy specyficz­ne, właściwe tylko narracji za pomocą środków filmowych.Konstrukcja syntagmatyczna polega na po­łączeniu co najmniej dwóch elementów w je­den szereg. Aby mogła ona zaistnieć, konieczna jest obecność co najmniej tych dwóch elemen­tów oraz mechanizmu ich łączenia. Jeżeli na przykład w centrum XV-wiecznej ikony z Pskowa Scięcie głowy św. Jana widzimy świętego w chwili kaźni, a w prawym dolnym rogu tejże ikony głowę już uciętą lub jeżeli na ilustracjach Botticellego do Boskiej komedii sylwetki Dantego i Wergiliusza powtarzają się na tym samym rysunku kilkakrotnie na osi ruchu, to jasne jest, że mamy tu połączenie kilku kolejnych momentów w granicach jedne­go obrazu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)