ODCIĘTY PIERWSZY PLAN

Na fotografii plan pierwszy został odcięty. Pa­trząc na to zdjęcie widzimy zdenerwowanie kobiety, ale nie znamy jego przyczyny.Przekaz wyodrębniony więc został z kontek­stu. Czy zatem stał się przez to uboższy? Nie­wątpliwie. Lecz poza tym stał się też mniej zro­zumiały. Źle jest, skoro utracona zrozumiałość związana była z jednym możliwym wytłuma­czeniem. Aie z drugiej strony, jeżeli możliwe są jakieś inne wytłumaczenia, wtedy uwolnie­nie się od hipnotycznej wiary, iż tekst zrozu­miany został w jedynie prawidłowy sposób, za­kłada bezwarunkowo możliwość potraktowania tego tekstu jako niezrozumiałego. Uświadomie­nie sobie, że jakiś tekst jest niezrozumiały, sta­nowi konieczny etap w drodze do nowego ro­zumienia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)