OCZYWISTE ZALETY

Oczywiste są też jego zalety, jeżeli chodzi o wrażenia artystyczne. Mniej przyciąga badaczy inna strona tego za­gadnienia: trudności, jakie z tego powodu po­wstają. Ograniczając się do problemów związanych ściśle z fabułą, trzeba zwrócić uwagę na za­leżność fabularności od umiejętności nadawcy dokonującego zmian elementów opowiadania. Ponieważ zdarzenie fabularne jest zakłóceniem konstrukcji świata, może się ono wydarzyć — lub nie — na wiele różnych sposobów (zakłada się ponadto, że zdarza się rzadko lub jednora­zowo). Jeżeli natomiast opisywane zdarzenie za­chodzi zawsze czy dość często, należy ono wów­czas do samej konstrukcji świata, a to powo­duje, że opowiadanie traci na fabularności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)