OBRAZ CZŁOWIEKA NA EKRANIE

W sumie możemy powiedzieć, że obraz czio wieka na ekranie jawi się przed nami komunikat o bardzo wysokim stopniu złożo­ności, którego pojemność znaczeniowa uwarun­kowana jest różnorodnością stosowanych ko­dów, wielowarstwowością i złożonością organi­zacji semantycznej.  Sztuka jednakże nie tylko transmituje infomacię, lecz także wyposaża widza w środ­ki pozwalające tę informację percypowac two­rzy własną publiczność. Złożoność struktury człowieka na ekranie komplikuje tez strukturę człowieka na sali — tak pod względem intelek­tualnym jak emocjonalnym (i odwrotnie prymityw wytwarza prymitywnego wadzą), w tym tkwi siła sztuki filmowej i na tym tez po­lega jej odpowiedzialność.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)