OBIEKT- TAŚMA

W tym materiale jest on unieru­chomiony przez automatyzm relacji „obiekt -taśma”. Powstająca przy tym „wiarygodność” zabija fabułę. Aby więc kino mogło stać się fabularnym, trzeba było wykształcić umiejęt­ność wyzwalania zachowań bohatera z automa­tyzmu zależności od zachowań obiektu fotogra­fowanego. Jeżeli montaż i kamera filmowa przyczyniły się do powstania języka filmowego, to fantastyka Meliesa i zdjęcia kombinowane przyczyniły się do powstania fabuły filmowej. Pozwoliły one pogodzić wiarygdność filmową i wizualną realność kadru z niezależnością od automatyzmu zwykłego życia; dały filmowi możliwość stawiania bohatera w takich sytua­cjach, które są niemożliwe w świecie fotogra­fowanym; z następstwa i łączliwości epizodów fabularnych uczyniły akt wyboru artystyczne­go, nie zaś konieczność zniewalającej, automa­tycznej władzy techniki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)