NAWIĄZUJĄC DO KRONIKI

Nawiązujący do kroniki typ stosunku do człowieka na ekranie był jednym ze źródeł dą­żenia do zamiany aktora przez osobę typową, a gry — przez montaż (tendencja jawnie de­klarowana we wczesnych filmach Siergieja Eisensteina, ale dająca się też zauważyć .póź­niej). Biegunowo różną. tendencję obserwuje­my w spektaklach filmowych i licznych ekra­nizacjach. Kino obrało jednak trzecią drogę: pojawienie się człowieka na ekranie stworzyło sytuację pod względem semiotycznym tak bar­dzo nową, że nie było już mowy o mechanicz­nym kontynuowaniu jakichś istniejących ten­dencji — należało wypracować nowy język.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)