NAŁOŻENIE SIĘ KONFLIKTÓW

Nałożenie się na konflikt fabularny konflik­tu dwóch kodów artystycznych, które pod pewnymi względami były pokrewne, ale jedno­cześnie bardzo się różniły; wtargnięcie boha­terstwa i beznadziejności „realizmu poetyckie­go” w wytwarzaną przez neorealizm atmosferę bezkompromisowej prawdy — zadecydowało artystycznej indywidualności filmu. UboK, rzecz jasna, innych opozycji sensogenicznych, z jednej strony mamy tu przeciwstawienie męzczyzny i kobiety, Francuza i Włoszki, człowieka z lat trzydziestych i ludzi żyjących w okresie powojennym, matki i córki — tematu budzą­cego się kobiecego uczucia w dziewczynce i nie­uświadomionej zazdrości o matkę, zajmuje^ w filmie szczególne miejsce — potrzeba szczęscia iego kruchość w warunkach wojen, chaosu nędzy, a z drugiej strony, przeciwstawienie tych wszystkich tak różnych ludzi i ich wspol- nego wroga — państwa, międzynarodowej po­licji ucieleśniającej przymierze posiadaczy wła­dzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)