NAJWAŻNIEJSZY ŚRODEK

Natomiast kiwnięcie głowy cienia ojca Hamleta nie przeraża nas, bowiem przy­pisujemy widmu ruchliwość, której odmawia­my posągowi. Analogiczną rolę odgrywa ukierunkowanie akcji w głąb ekranu.Najważniejszym jednak środkiem służącym walce z ograniczeniami ekranu jest w kinie współczesnym tzw. głębia ostrości. Będąc po­łączeniem zbliżenia na proscenium kadru i pla­nu ogólnego w jego głębi, konstruuje ona taki świat filmowy, który wyłamuje się z „wrodzo­nej” płaskości płaszczyzny ekranu i wytwarza znacznie bardziej wyszukany system izomorfiz­mu: trójwymiarowy, nieograniczony i wieloas­pektowy świat rzeczywisty uznaje się za izo­morficzny wobec płaskiego i ograniczonego świata ekranowego. Ale on z kolei pełni jedy­nie rolę tłumacza-pośrednika: obraz konstru­uje się jako wielowymiarowy, ewoluujący od malarstwa do teatru.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)