MOŻE BYĆ ODWROTNIE

Oczywiście może też być odwrotnie: nasi widzowie wezmą za nie-znak, za muszkę łub znamię taki autentyczny „społecznie aktyw­ny znak, który rzeczywiście może pełnie funk­cję dramaturgiczną i coś mówi widzowi wta­jemniczonemu w dany system znaków” po­dobnie jak kastowe znaki w filmach indyjs­kich. Ferenc Papp przytacza interesujące przykła­dy na to, jak nieznajomość stylów życiowe­go i językowego zachowania czyni film nie­zrozumiałym dla widza zagranicznego, chociaż został on dubbingowany Przytoczmy choćby jeden przykład: „Anna Karenina (reż. Alek sander Zarchi, 1968) — przynajmniej w De- breczynie — pokazywana była w przepełnio­nych ‚ salach, w atmosferze wielkiego, zbioro­wego oczekiwania i żywego zainteresowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)