MIMIKA AKTORA

Jeżeli mimika aktora daje odmianę opowiadania nie­dyskretnego, analogicznego pod tym względem do teatralnego, to narracja reżyserska mieści się w tym samym typie, co narracja literacka: jednostki dyskretne łączą się w łańcuch. Jesz­cze jedna cecha zbliża „człowieka na ekranie” do „człowieka w powieści” i odróżnia go od „człowieka na scenie”. Możliwość zatrzymania uwagi na jakichś detalach wyglądu zewnętrz­nego przez zastosowanie zbliżenia lub wydłuże­nia czasu przedstawienia na ekranie (w narra­cji literackiej analogicznym przykładem będzie szczegółowość opisu lub inne wyodrębnienia znaczeniowe), jak również przez podwójną eks­pozycję (której nie zna ani scena, ani malar­stwo) —^ nadaje obrazom filmowym ukazują­cym części ciała ludzkiego znaczenie metafo­ryczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)