KOSTIUM W KINIE

Kostium w kinie często przekształca się w znak określo­nej epoki, nie jest on rekonstrukcją rzeczy­wistych strojów jakiegoś historycznego okresu. Trzecią warstwę znaczeń semiotycznych sta­nowi właściwa gra aktorska. Jak już zauważy­liśmy, mimo pozornego podobieństwa sama na­tura gry aktorskiej w kinie zasadniczo różni ją od analogicznych czynności na scenie teatral­nej. Jedną z podstawowych właściwości zacho­wania się człowieka na ekranie okazuje się „życiowość”, wywołująca u widzów złudzenie bezpośredniego obserwowania rzeczywistości. Jednakże mylilibyśmy się bardzo, gdybyśmy są­dzili — jak to czasem czyniono — iż cel ten można osiągnąć zastępując aktora przez czło­wieka z ulicy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)