KINO JAKO SZTUKA

Jego postępo­wanie całkowicie się zgadza z naszym prze­świadczeniem — „tak bowiem bywa”, ale sta­nowczo wchodzi w konflikt z naszymi wyobra­żeniami o prawach widowiska teatralnego. Zgodność z jednym szeregiem prawidłowości ujawnia się artystycznie wtedy, gdy występuje konflikt z innym szeregiem prawidłowości. Jednakże efekt estetyczny jest tu różny — za­leży od tego, ku któremu z tych szeregów ciąży tekst.Stosunek kina jako sztuki do kwestii praw­dopodobieństwa jest zupełnie inny niż stosunek literatury. Przypomnijmy znany aforyzm Koźmy Prutkowa: „Gdy na klatce słonia przeczy­tasz napis «bawół» — nie ufaj swym oczom”.  Jego komizm polega na absurdalnym założe­niu, że relacja „słowo — przedmiot oznaczany’’ jest bardziej naturalna i niepodważalna aniżeli relacja „przedmiot — jego wygląd”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)