EKRANOWE OGRANICZENIE

Ekran odgranicza się od otoczenia ramami i powierzchnią. Poza tymi granicami świat fil­mowy nie istnieje. Ale swoją powierzchnię wewnętrzną wypełnia on w ten sposób, by ciąg­le powstawało złudzenie, że istnieją możliwoś­ci wyrwania się z tych granic. Podstawowym środkiem zaatakowania ram ekranu jest zbliżerne. Zastępujący całość obiektu pojedynczy detal staje się metonimią, która jest izomorfi­czna względem świata. Nie możemy jednak za­pomnieć, że mimo wszystko jest ona nadal częścią jakiegoś rzeczywistego przedmiotu oraz że nie istniejące na ekranie kontury tego przed­miotu zderzają się z granicami ekranu.W ostatnich dziesięcioleciach nabrała jeszcze większego znaczenia walka z płaską powierzch­nią ekranu. Już w latach trzydziestych Jan Mukarovsky wskazywał ha fakt, iż dźwięk kompensuje płaskość ekranu przydając mu po­datkowy wymiar.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)