DRUGI TYP UMOWNOŚCI

Drugi typ umowności w grze aktora filmo­wego związany jest z gatunkową naturą taśmy filmowej. Gatunek jako odrębny typ organiza­cji świata artystycznego, z właściwą mu miarą umowności i sposobem organizowania znaczeń, manifestuje się w kinie współczesnym znacznie silniej niż w teatrze. Zarówno urzeczywistnie­nie, jak i naruszenie związanych z tym ocze­kiwań stwarza możliwość licznych sensów arty­stycznych. Gwałtowna zmiana miary umow­ności w jakiejś części filmu wzmaga semioty- czność gry aktorskiej w całości. Za przykład może tu służyć spotkanie zabitego na początku wojny młodego ojca i jego dorosłego syna w czasach powojennych, które usytuował Marlen Chucijew w kontekście obyczajowego filmu młodzieżowego, lub równie słynny taniec z bu­łeczkami w Gorączce złota Charlie Chaplina.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)