ANALOGICZNY REZULTAT

Analogiczny rezultat osiąga się, gdy oś akcji przebiega prostopadle do płasz­czyzny ekranu. Fenomen pociągu najeżdżające­go na widzów wprost z ekranu jest tak stary jak kino artystyczne, ale do tej pory jest sku­tecznie wykorzystywany przez twórców, właś­nie wskutek organicznego .poczucia płaskości ekranu. Wprowadzając na scenę teatralną czołg skierowany prosto na widownię, nie uzyskamy żadnego efektu. „Wyskakiwanie” z ekranu jest zaś skuteczne dlatego, ponieważ jest niemożli­we i stanowi zamach na podstawy kina. Koja­rzy się ono z kiwnięciem głowy posągu Koman­dora, które wstrząsa i napełnia widza zgrozą (chociaż został już wcześniej o tym uprzedzony i oczekuje tej chwili przez cały czas trwania spektaklu) właśnie dzięki założeniu, iż mamy przed sobą posąg nieruchomy ze względu na materiał.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Michał to imię, które zostało mi nadane przy narodzinach. Rodzice byli go pewni. Tak samo pewny jestem ja, pisząc swoje wpisy na tym blogu. Witam Cię, jestem Michał, a Ty czytasz bloga poświęconego tematom technicznym. Mam nadzieję, że lektura, którą czytasz Cię nie zawiedzie, i opuścisz tę stronę z uśmiechem na ustach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)